مقالات طب سنتی

سکنجبین یا سرکه انگبین چیست؟

سکنجبین یا سرکه انگبین از اشکال مهم دارویی در طب سنتی ایران هستند که از سرکه و عسل یا شکر به عنوان اجزای پایه و انواع اجزای افزودنی دیگر مانند گیاهان دارویی مختلف در تهیه آن استفاده می شود. این فراورده از منظر منابع طب سنتی ایران دارای کاربردهای فراوان در حفظ صحت انسان و درمان بیماران است. با عنایت به تأکید منابع طب سنتی بر استفاده از سکنجبین ها و تنوع زیاد این فراورده در طب سنتی ایران، توجه بیشتر به آن می‌تواند منجر به بهره مندی هرچه بیشتر جامعه از خواص درمانی و حفظ سلامتی این فراورده شود. در ادامه با سالم بازار برای معرفی سکنجبین یا سرکه انگبین همراه باشید.

ترکیبات و خصوصیات سکنجبین یا سرکه انگبین

سکنجبین ها از اشکال دارویی مهم طب سنتی ایران اند که دارای کاربرد فراوان در دستورات حفظ سلامتی و نسخ درمانی هستند. شیخ الرئیس، ابوعلی سینا آن را دستاورد حکمای فارسی زبان می داند که از ایران به کشورهایی مانند یونانی قدیم نیز رسیده است.

سکنجبین معرب واژه پارسی سکنگبین یا سرکه انگبین است. این واژه از دو کلمه «سک» به معنای سرکه و «انگبین» به معنا شهد یا عسل ترکیب شده است که نشان دهنده نوع ترکیب های پایه مورد استفاده در ساخت سرکه انگبین یا سکنجبین هاست. همچنین در منابع طب سنتی ایران از سکنجبین به عنوان شراب (شربت) سرکه یاد شده است، بدین معنی که این فراورده یک نوع شکل دارویی مایع از سرکه است که در فرایند شربت سازی به عنوان جزء پایه مورد استفاده قرار گرفته است. در یونان قدیم به سکنجبین “اودرمالی” گفته می شده است و گفته می شود نوعی از آن که اختصاصا از سرکه و عسل ساخته شده بود به ” اکسومالی” معروف بوده است. به نظر می رسد که واژه “Oxymel” که امروزه در زبان انگلیسی برای سکنجبین به کار برده می شود از این واژه گرفته شده است.

حکمای طب سنتی ایران برای تبیین آثار و مکانیسم عمل داروهای مرکب، از خواص اجزای آنها بهره می برده اند. یکی از مهمترین استنادات حکمای طب سنتی ایران برای استدلال به خواص هر دارویی، طعم و مزه آن است. طعم های اصلی در منابع طب سنتی ایران ۹ طعم است و ترشی یکی از این طعم هاست که افعال خاص بدان نسبت داده می شود. از منظر داروشناسی طب سنتی ایران عموم غذاها و داروهای ترش به سبب برودت (سردی)، ماییت (جزء آبی) و لطافت جوهرشان می توانند ملطف، مقطع، جالی، مفتح مجاری و سدد، منفذ (نفوذدهنده)، مرخی (سست کننده) بوده و ایجاد برودت و رطوبت کنند که البته این افعال با توجه به شدت ترشی آنها دارای مراتب خواهد بود. در منابع طب سنتی ملطف به معنای لطیف کننده است و به داروهایی گفته می شود که با حرارت معتدله خود خلط غلیظ را رقیق می کنند. مقطع به معنای جداکننده، به داروهایی گفته می شود که به سبب قوت حرارت و لطافت و نفوذ خود بین خلط لزج و سطح عضو چسبده بدان نفوذ کند و خلط مذکور را بدون تصرف در قوام آن دفع کند. جالی، به معنای پاک کننده، به داروهایی گفته می شود که با قدرت جلای خود رطوبات لزج را از سطح عضو و دهانه مجاری جدا و دفع کند. مفتح، به معنای گشاینده انسدادها، به داروهایی گفته می شود که مواد عامل انسداد را از داخل مجاری و منافذ اعضا به سوی خارج به حرکت درآورد.

بر این اساس و همچنین با توجه به داروهای گیاهی فراوانی که در ساخت انواع سکنجبین یا سرکه انگبین به کار برده می شود، خواص فراوان درمانی و حفظ سلامتی برای سکنجبین شمرده شده است که آن را در زمره پرکاربردترین داروهای طب سنتی ایران قرار می دهد به نحوی که منابع مختلف در بخش های مختلف از آن یاد کرده و به ذکر خصوصیات آن پرداخته اند.

انواع سکنجبین

سکنجبین یا سرکه انگبین به طور کلی از دو قسمت پایه و مواد مؤثره تشکیل شده است. جزء پایه سکنجبین که در اصل همان سکنجبین ساده است با استفاده از دو جزء حلو (شیرین) و حامض (ترش) ساخته می شود. برای بخش ترش می‌توان، از انواع سرکه های انگوری، سرکه سیب، آب لیمو، آب نارنج و غیره استفاده کرد. حتی می توان از یک سرکه مانند سرکه انگوری با درجات مختلف ترشی، انواع سکنجبین را تهیه کرد. برای بخش شیرین نیز می توان از عسل، شکر سرخ، شکر قهوه‌ای و امثال آن استفاده کرد. با توجه به انتخاب این اجزا می توان سکنجبین های متنوع با کاربردهای متفاوت تهیه کرد.

همچنین نسبت اجزای ترش و شیرین به کار رفته در تهیه سکنجبین است که باعث تغییر در طبیعت نهایی آن و در نتیجه نحوه و شدت اثر درمانی آن می شود. از سوی دیگر با افزودن انواع داروهای گیاهی به سکنجبین پایه در حین ساخت انواع متنوعی از سکنجبین های مختلف با کاربردهای متفاوت قابل استحصال است.

شیوه متداول افزودن این داروهای گیاهی به سکنجبین پایه بدین ترتیب است که عصاره گیاه دارویی یا عرقیات آن در فرایند تولید سکنجبین یا سرکه انگبین مورد استفاده قرار می‌گیرد. و با توجه به تنوع اجزای اولیه و نسبت های آنها نمونه های متنوعی از سکنجبین قابل تهیه و استفاده است که می‌توان آن را برای فصول و مزاج های مختلف در افراد سالم به عنوان نوشیدنی مناسب توصیه کرد و بر اساس نحوه اثر درمانی نیز برای درمان بیماری های مختلف به صورت اختصاصی تجویز کرد.

کاربرد سکنجبین در حفظ سلامت

از دیدگاه حکمای طب سنتی، سکنجبین به عنوان یک ترکیب حافظ صحت و سلامتی شناخته شده است و عمده منابع طب سنتی بر این موضوع اتفاق نظر دارند. از دیدگاه منابع مذکور سکنجبین، خصوصا نوع ساده آن متناسب با همه بدنها و مزاج‌ها است و عنوان «موافق جمیع امزجه» بدان داده شده است. شیخ الرئیس ابوعلی سینا سکنجبین یا سرکه انگبین را از بهترین شربت‌ها می داند و اظهار می دارد: «بهترین اشربه در همه مزاج ها و سن ها برای حفظ صحت سکنجبین است و مجاری باریک را باز می کند و اجازه نمی دهد که کیموس غلیظ (اخلاط و مواد غذایی ناشی از هضم) در آن محتبس (حبس) شود.”.

همچنین محمد بن زکریای رازی هدف استفاده از سکنجبین را به دو علت می داند: یکی رفع تشنگی و ایجاد سردی و دیگر تلطیف مزاج و تقطیع اخلاط و فرونشاندن گرمی و جلای معده به عنوان اموری که در حفظ صحت انسان نقش مهمی دارند. همچنین وی در رساله اختصاصی که فواید سکنجبین را بیان کرده است، یکی از مهم ترین عوامل حفظ سلامتی را، جلوگیری از بسته شدن رگها در بدن می داند و برای سکنجبین به جز افعال و خواص اشاره شده خاصیت باز کردن رگ ها بدون ایجاد گرمی را نیز شرح می دهد.

کاربرد سکنجبین در درمان

عمده کاربرد درمانی سکنجبین ساده، درمان بیماری های با غلبه گرمی و خصوصا غلبه گرمی و خشکی و در اصطلاح بیماران دچار سوءمزاج صفرا است. همچنین در مورد اثرات عمومی سکنجبین ها اشاره شده که تشنگی را برطرف می کند، باعث سکون صفرا می شود، کام و دهان را مرطوب نگه می دارد و سده و گرفتگی‌های اندام های داخلی را باز کرده، خلط رقیق را به شکل ادرار از رگها بیرون می کند و چه بسا می تواند طبع را خیسانده و باعث اسهال شود. جرجانی سکنجبین یا سرکه انگبین را مولد خون لطیف دانسته و ذکر می کند که سکنجبین خلط ها را لطیف و سینه را پاک کرده و سده و گرفتگی‌های کبد و طحال را می گشاید. عقیلی خراسانی در ذکر منافع سکنجبین یا سرکه انگبین، آن را در ساکن کردن صفرا، به خصوص زمانی که سرد نوشیده شود مؤثر دانسته و ذکر کرده که اگر در معده و روده ها رطوبتی باشد آن را نضج داده و پخته می‌کند و با اجابت طبع دفع می کند. همچنین از نظر وی، سکنجبین موافق کبد بوده و گرفتگی آن را می گشاید. از دیدگاه اهوازی: “از آنجایی که سکنجبین می تواند به سرعت به ناحیه کبد نفوذ کرده و خود را به بخش محدب کبد برساند، علاوه بر خواص ذکر شده، در بیماری های تب دار نیز مناسب است.

سکنجبین علاوه بر کاربرد مستقیم در حفظ سلامتی با درمان بیماری ها، به عنوان مصلح برخی مفردات مانند رطب، رازیانه، اسطوخدوس و برخی داروهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. بدین ترتیب که وقتی فرد بیماری به علت نوع بیماری خود نیازمند مصرف داروهای خاصی مانند اسطوخدوس است ممکن است به علت کیفیت گرم خود یا سایر خصوصیات، برای او عوارضی را ایجاد کند، مصرف همزمان سکنجبین با داروی مذکور به عنوان مصلح آن دارو از بروز عوارض نامطلوب پیشگیری می کند. البته مصرف خود سکنجبین نیز دارای محدودیت هایی است که این محدودیت ها در افراد با مزاج سرد مهم تر است. همچنین مصرف طولانی مدت آن در بیماری های سرد اعضایی مانند رحم، معده و تارهای عصبی مضر است و این عوارض در سردمزاج ها بیشتر بوده و با سرعت بیشتری اتفاق می افتد.

برای رفع این مشکل ما به سرکه انگبین، عرق نعنا اضافه می‌کنیم چراکه خوردن نعنا یا عرق آن به همراه سرکه یا ترشیجات، باعث رفع ضرر آن به اعصاب و اندام‌های با مزاج سرد می‌شود. از سوی دیگر نعنا از دیدگاه طب سنتی، مسخن است یعنی باعث گرم شدن عضو می‌شود. مفرح است یعنی به دلیل داشتن لطافت، مزاج و اخلاط و روح حیوانی و نفسانی را تلطیف می‌کند و حزن و اندوه را از بین می‌برد و مقوی قلب و مغز و کل بدن است. معرق است یعنی به دلیل حرارت و لطافت، رطوبت‌ها و اخلاط مضر حبس شده را از طریق پوست دفع می‌کند. و همچنین محلل (تحلیل برنده) فضولات سرد و بلغم بوده و به رفع غلظت خون کمک می‌‌کند و به طورکلی در پاکسازی معده و روده و کبد به سرکه انگبین کمک می‌کند. در ادامه برخی از خواص دارویی سکنجبین یا سرکه انگبین بیان شده است.

۱- سبب کاهش غلظت خون می شود.

۲- صفرا بر است

۳- منضج سودا است

۴- تنظیم کننده آنزیم‌های کبدی است.

۵- در درمان هپاتیت B و C مؤثر است.

۶- سم زدا است.

۷- در درمان ترک اعتیاد مفید می باشد.

۸- نوشیدن آن برای افراد دارای غلبه خون قبل از حجامت مناسب است.

۹- کاسترول را کنترل می کند.

۱۰- تری گریسیرید را کنترل می نماید.

۱۱- سردردهای عصبی گرم را درمان می کند.

۱۲- خشم و تند خویی گرم را کنترل می نماید.

۱۳- برای خارش صفراوی مفید است.

موارد منع مصرف سکنجبین

– در معده‌های سرد و ضعیف

– مبتلایان به ضعف اعصاب

– مبتلایان به دردها و مشکلات رحمی

– مبتلایان به تکرر و قطره قطره آمدن ادرار و سایر مشکلات مثانه

– مبتلایان به زخم‌های گوارشی

– در زمان حالت تهوع

توجه: در این موارد هرقدر ترشی سکنجبین بیشتر باشد عارضه آن بیشتر خواهد بود. کسانی که دچار سرماخوردگی شده اند وآنهایی که مبتلا به رعشه و دردهای عصبی هستند حتما باید از سکنجبین دوری کنند.

 

https://salembazar.ir/product/oxymel/

خواص دود کندر

ستاره | سرویس سلامت - کندر از صمغ یک درخت بومی کشور هند و پاکستان، سومالی، عمان و یمن گرفته می‌شود. کندر بخش مهمی از مراسم مذهبی است و بسیاری از افراد اعتقاد دارند که عطر آن به آگاهی معنوی کمک می‌کند. از این رو کندر به عنوان یک صمغ معنوی شناخته می‌شود. سوزاندن کندر باعث خوشبو شدن محیط می‌شود و در طب سنتی جایگاه ویژه‌ای دارد. توجه داشته باشید که در صورت ابتلا به مشکلات تنفسی قبل از استفاده از دود کندر حتما با پزشک خود مشورت کنید. در این مقاله به بررسی خواص دود کندر می‌پردازیم


۱. درمان افسردگی و اضطراب


بسیاری از افراد به دلیل فشار روانی، مشکلات عاطفی، شرایط محیطی و حتی ژنتیک افسردگی و اضطراب را تجربه می‌کنند. افسردگی و اضطراب می‌توانند زندگی فرد را مختل کنند و با علائمی مانند بی قراری، کم خوابی، یاس و ترس و دلهره همراه هستند. یکی از خواص دود کندر درمان افسردگی و اضطراب است. دود کندر باعث فعال شدن پروتئینی به نام (trpv ۳) می‌شود. این پروتئین به طور طبیعی در مغز وجود دارد، اما غیر فعال است سوزاندن کندر و دود آن به فعال شدن این پروتئین و کاهش اضطراب کمک می‌کند.


۲. تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر


در طب سنتی اعتقاد بر این است که دود کندر گرم کننده‌ی مغز است و به تقویت حافظه کمک می‌کند. همچنین مصرف کندر خوراکی به دلیل خاصیت ضد التهابی آن و افزایش گردش خون در مغز برای پیشگیری از آلزایمر مفید است.


۳. ضدعفونی کنندۀ محیط و پاک سازی هوا

یکی دیگر از خواص دود کندر پاک سازی هوا است. سوزاندن کندر همراه با اسپند و زاج علاوه بر اینکه محیط را خوشبو می‌کند می‌تواند آلودگی‌های محیطی را برطرف کند. در زمان سرماخوردگی برای پیشگیری از ابتلای سایر افراد خانه به سرماخوردگی می توانید اسپند را به همراه کندر دود کنید.


۴. درمان سینوزیت

یکی دیگر از خواص دود کندر خشک کردن چرک مغز است. بسیاری از افراد به صورت تجربی دریافته اند که ترکیب کندر با اسپند و مقل ازرق به نسبت مساوی و دود کردن آن در فضای خانه می‌تواند برای درمان خانگی سینوزیتموثر باشد. استشمام دود کندر از راه دور می‌تواند خلط سینوزیت، چرک‌های مغز و آبریزش را خشک کند.


۵. درمان عفونت و فیبروم رحم


یکی دیگر از خواص دود کندر درمان عفونت و فیبروم رحم است. فیبروم رحم رشد بیش از حد و غیر سرطانی بافت داخل و خارج رحم است که با علائمی مانند خونریزی سنگین واژینال، درد شکم و تکرر ادرار همراه است. متاسفانه امروزه بسیاری از زنان به عفونت و فیبروم رحم مبتلا هستند. در طب سنتی استفاده از دود کندر برای درمان عفونت و فیبروم رحم را مفید می‌دانند.

روش کار

برای اینکار ابتدا زاج و کندر را آسیاب کنید و نسبت مساوی از زاج، کندر و اسپند را با هم مخلوط کنید. با یک پیک نیک و اسپند دان به داخل حمام یا توالت بروید. بعد از دود کردن اسپند، کندر و زاج داخل اسپند دان، آن را بر روی زمین قرار دهید و به صورت سر پا روی آن بنشینید (حالتی که در توالت ایرانی می‌نشینید). سعی کنید بدنتان را به دود اسپند نزدیک کنید، اما مراقب باشید که پوستتان نسوزد، زمانیکه دود اسپند تمام شد می‌توانید مجددا آن را بر روی پیک نیک قرار دهید تا دود کند یا اینکه مقداری از ترکیب کندر، اسپند و زاج را داخل اسپند دان بریزید و روی پیک نیک قرار دهید و مجددا مانند قبل دود دهید.

اینکار را ۲۰-۳۰ دقیقه و یکبار در روز به مدت ۱۴ روز انجام دهید. توجه داشته باشید که از دود کندر در زمان قاعدگی و وقتی که قصد رابطه جنسی با همسرتان دارید به هیچ وجه استفاده نکنید. در صورتیکه انجام این روش باعث ایجاد سوزش، خشکی یا خارش واژن شد این درمان را به مدت ۲ روز به تاخیر بیندازید و مجددا درمان را شروع کنید. بهتر است قبل از انجام این روش حتما با متخصص زنان یا متخصص طب سنتی مشورت کنید. این روش ممکن است برای درمان بیماری شما مناسب نباشد.


خواص خوردن کندر چیست؟

  • تقویت حافظه
  • درمان اسهال و استفراغ
  • کاهش اختلالات قاعدگی
  • استحکام لثه و رفع بوی بد دهان
  • باز شدن صدا
  • افزایش هوش جنین در زنان باردار
  • درمان زخم
  • تسکین اعصاب و کاهش تپش قلب
  • درمان خشکی پوست

تعریف سبک زندگی چیست؟

سبک زندگی، مفهوم تازه ای نیست. هزاران سال است که انسانها کوشیده اند سبک زندگی خود را بشناسند و مدیریت کنند و حتی دولت ها کوشیده‌اند بر روی سبک زندگی مردمان خود، تاثیر بگذارند.

اما تعریف سبک زندگی و مفهوم پردازی در مورد آن، نسبتاً جدید است.

معمولاً نخستین استفاده جدی از لغت Lifestyle در متون جدید را به آلفرد آدلر روان درمان‌گر اتریشی نسبت می‌دهند (لغت Lebensstil).

اما باید به خاطر داشته باشیم که آنچه آدلر در مورد سبک زندگی مطرح می‌کند بیشتر به جنبه‌های رفتارشناسی و شخصیت شناسی و نیز تاثیرات تربیت دوران کودکی در سالهای بزرگسالی می‌پردازد و با چیزی که امروزه از سبک زندگی می‌شناسیم، تفاوت جدی دارد.

سوبِل در کتاب Lifestyle and Social Structure توضیح می‌دهد که سبک زندگی، یک شیوه‌ی مشخص و قابل مشاهده از زیستن است.

از آنجا که مشاهده‌ی رفتار انسانها، همیشه و همه جا امکان‌پذیر نیست، بسیاری از محققان، ترجیح می‌دهند به جای رفتارهای ما، انتخاب‌های ما در زندگی روزمره را به عنوان نشانه‌ای دست دوم از سبک زندگی مورد بررسی قرار دهند.

به عنوان مثال:

 

این کار، اگر چه دقیق نیست، اما می‌تواند به عنوان رفتارهای ثانویه، نقش سلامت در سبک زندگی وی را تا حد خوبی مشخص کند.

 

 

رابطه سبک زندگی و تصمیم‌های خرید در حدی بالاست که بسیاری از فعالان حوزه بازاریابی، ترجیح می‌دهند تعریف عمومی و فراگیر سبک زندگی در جامعه شناسی را به صورت زیر، ساده و خلاصه کرده و حوزه‌ی آن را کاهش دهند:

 

سبک زندگی از طریق بررسی انتخاب‌های انسانها در سبد خرید و الگوی مصرف (Consumption Patterns) مشخص می‌شود (منبع)

 

روبرت دان، در کتاب Identifying Consumption (شناخت مصرف) توضیح می‌دهد که در گذشته، رفاه اقتصادی در حدی کم بود که جز طبقات مرفه جامعه، عملاً دست سایر اعضای جامعه در انتخاب الگوی مصرف، چندان باز نبود و عملاً نمی‌توانستیم شیوه‌ی مصرف و الگوی خرید و مصرف مردم را، شیوه‌ی مناسبی برای شناخت نگاه آنها به زندگی بدانیم.

اما امروز، در بخش عمده‌ای از جامعه، توانایی انتخاب وجود دارد. بنابراین، الگوی مصرف، بیش از هر زمان دیگر می‌تواند منعکس کننده‌ی نگرش انسانها به زندگی‌شان باشد.

 

مثال فوق، تنها یک نمونه است.

در بسیاری از حوزه‌های زندگی، نوعی دموکراتیزه شدن (فراگیری در همه سطوح) به وجود آمده است.

امروز با تنوع انتخاب‌ها (از رایگان و ارزان قیمت یا بسیار گران قیمت) هر کس، به نوعی به گزینه‌های متعدد دسترسی دارد. بنابراین، انتخاب‌های ما، مستقل از محدودیت‌های مالی ما، می‌توانند بهتر از گذشته (و البته همچنان نه به صورت کاملاً دقیق) نگرش ما را به زندگی و سبک زندگی مورد علاقه‌ی ما را مشخص کنند.

البته سبک زندگی، تعاریف دقیق‌تر و کامل‌تری نیز دارد و حتی در دنیای مدیریت و بازاریابی نیز، صرفاً به الگوی مصرف، محدود نشده است.

به عنوان مثال، مدلی به نام AIO وجود دارد که برای تعریف سبک زندگی، از مطالعه‌‌ی ترکیب سه گانه‌ی فعالیت‌ها (Activities) و علاقمندی‌ها (Interests) و عقاید و دیدگاه‌ها (Opinions) استفاده می‌کند.

 

متمم در درس مستقلی،‌ به شیوه‌های عملی سنجش و بررسی سبک زندگی، خواهد پرداخت.

منبع: متمم

درمان سنگ کلیه با طب سنتی

سنگ کلیه به ته‌نشین شدن مواد معدنی در لوله‌های ادراری و سفت شدن و کریستالیزه شدن آن گفته می‌شود که با علائمی همچون درد شدید نواحی پهلو، کمر و نواحی پایینی لگن و گاه خون‌ریزی در ادرار همراه است .

علت به وجود آمدنِ سنگ کلیه

مهم‌ترین عللِ ایجادِ سنگِ کلیه/ نقصِ متابولیسم، مصرفِ ناکافیِ مایعات، و رژیمِ غذاییِ ناسالم و نامناسب است. در صورتِ ریسکِ ابتلا به سنگِ کلیه باید از خوردنِ آردِ سفید، شکر، فرآورده هایِ گوشتی، چای، قهوه، ادویه جات، و غذاهایِ حاویِ کلسیمِ زیاد خودداری کنید.

 سنگِ کلیه همچنین می‌تواند علتِ ارثی داشته باشد. به طورِ کلی احتمالِ ابتلا به سنگِ کلیه در افرادِ ۳۰ تا ۴۰ ساله بیشتر از احتمالِ ابتلا در سنینِ دیگر است.

 

علائمِ سنگِ کلیه

 

سنگِ کلیه تنها زمانی مشخص می‌شود که مانع از خروجِ ادرار شود؛ در این مرحله فرد دردِ شدید و غیرِ قابلِ تحملی را در ناحیه زیرِ شکم و پشتِ خود احساس می‌کند.

برخی از علائم قابلِ توجهِ دیگرِ سنگِ کلیه عبارتند از تب و لرز، حالتِ تهوع، وجودِ خون در ادرار، عرق کردنِ زیاد و ادرار کردنِ مکرر و دردناک است.

درمان سنگِ کلیه

۱- گرم نگه داشتن کلیه ها : بستن شال به ویژه در فصول سرد سال بر روی کلیه ها مخصوصا به کسانی که دچار عود مکرّر سنگ کلیه هستند توصیه  می شود. همچنین ماساژ کلیه ها با روغن های (زیتون، کنجد، سیاهدانه، بادام تلخ، هسته قیسی) هم  ، باعث افزایش جریان خون کلیوی و کارکرد بهتر آن است.

۲- حجامت: حجامت کلیه ها از درمانهای مناسب برای دفع سنگهای کلیوی است. گاه بلافاصله پس از حجامت، دفع سنگ آغاز می شود. بنابراین و به ویژه در کسانی که علایم سنگینی و غلظت خون دارند؛ نباید از انجام حجامت غافل شد.

۳- ورزش روزانه: حرکات ورزشی از قبیل طناب زدن و پیاده روی مرتب روزانه به دفع هر چه زودتر سنگ کمک می کند.

 ۴-  نوشیدن آب فراوان :مقدارِ زیادی آب بنوشید، حتی بدون احساس تشنگی

۵- خاکشیر: گیاه خاکشیر ادرار آور بوده و قادر است التهاب کلیه (پیلونفریت) را برطرف کند. به منظور دفع سنگ کلیه می‌توان خارشتر، خاکشیر و ترنجبین را با هم مخلوط کرده و صبح ناشتا خورد.

۶- مصرف گیاهان مُدر: مانند دم کرده دُم گیلاس، کاکل ذرت، گل گاوزبان، گزنه، بومادران، نعناع، گل همیشه بهار، جعفری، کرفس، کدو حلوایی، مرزه، مارچوبه و به طور کلی سبزی خوردن در دفع سنگ‌های کلیوی بسیار موثر است.

 ۷- لوبیا قرمز: برایِ درمانِ سریعِ سنگِ کلیه از لوبیا قرمز استفاده کنید. ۶۰ گرم لوبیا قرمز را برایِ ۶ ساعت در ۴ لیتر آب بجوشانید. سپس آن را از صافی رد کنید و اجازه بدهید تا مایعِ به دست آمده به مدتِ ۸ ساعت خنک شود. سپس به مدتِ یک روز و هر ۲ ساعت یکبار یک لیوان از این مایع بنوشید. این مایع نباید برایِ بیش از یک روز نگهداری شود. این دستورالعمل را برایِ چند روز ادامه دهید. این کار موجب می‌شود تا درد و وخامتِ سنگِ کلیه‌تان کاهش بیابد.

 ۸- روغن بادام شیرین: روغن بادام شیرین دفع سنگ‌های ادراری را تسهیل می‌کند. برای این کار باید سه قاشق سوپ‌خوری ازمخلوط بادام شیرین و روغن گردو را بعد از هر وعده غذایی همراه با جوشانده‌ای که از جوشاندن ۲۰ گرم شیرین بیان و یک مشت کاه جو در یک ظرف آب تهیه شده، مصرف کرد. لازم به ذکر است / روغن بادام شیرین در فرمول تعدادی از فرآورده‌های دارویی و زیبایی وارد می‌شود و هیچ زیانی ندارد.

 ۹- سیاهدانه+ عسل: ۱۰۰گرم سیاهدانه را آسیاب کنید و بلافاصله با یک کیلو عسل مخلوط کنید و ۳-۲ ماه روزی ۳ قاشق چایخوری از آن میل کنید. این ترکیب فوق العاده، یک سنگ شکن قوی است.

۱۰- تخم خربزه: تخم خربزه و صیفی جات مشابه مثل گرمک و طالبی را دور نریزید. آنها را جمع کنید و روزی یک یا دو قاشق غذاخوری از آنها را به صورت خام، آرام آرام بجوید تا شیره آنها کاملا کشیده شود؛ سپس تفاله را بیرون بریزید.

۱۱- خاکستر چوب انگور: چوب درخت انگور( که هر قدر پیرتر و کلفت تر باشد اثر بهتری خواهد داشت) را روی حرارت بگیرید تا سرخ شود؛ سپس آن را در ظرف آبی فرو ببرید و این کار را چند بار تکرار کنید؛ سپس این آب را به تدریج مصرف کنید که یکی از بهترین داروهای سنگ شکن است. آب برگ انگور هم خاصیت سنگ شکنی مناسبی دارد.

 

منبع: صدا و سیمای مرکز آبادان